Puur Natuur Achterhoek

Privacyverklaring Puur Natuur Achterhoek

NFN Keurmerk Prettig bloot
 
  Home
  Wie zijn wij
  Wat doen wij
  Lid worden
  Actualiteiten
  Publicaties
  Links
  Contact
   
 
 

Puur Natuur Achterhoek en uw privacy

Dit beleid is aangepast op 16 augustus 2018.

Met ons beleid willen we voldoen aan de (nieuwe) per 25 mei 2018 geldende privacywetgeving (AVG). Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Puur Natuur Achterhoek en haar gegevensverwerking

Puur Natuur Achterhoek gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om u een goede service te bieden, om transacties goed uit te kunnen voeren en om u van noodzakelijke en/of relevante informatie te kunnen voorzien. Denk aan: bankbetalingen en nieuwsbrieven.

We hebben de onderstaande persoonsgegevens van u:
Naam-adres-woonplaats
Telefoonnummer(s)
Emailadres
Betalingsgegevens
Geslacht
Geboortedatum

U geeft zelf aan of u onze nieuwsbrieven wilt (blijven) ontvangen. Dit geeft u aan met een bericht aan een bestuurslid.

Persoonsgegevens wijzigen

U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens wijzigen door dit aan te geven bij een bestuurslid.

Bewaartermijn gegevens

Puur Natuur Achterhoek bewaart de gegevens zolang u een actief lid bent. Uw persoonsgegevens worden dus verwijderd wanneer u uw lidmaatschap hebt opgezegd.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy-beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy-beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy-beleid, kunt u contact met ons opnemen via administratie@puur-natuur.com.