Puur Natuur Achterhoek

Wie zijn wij

NFN Keurmerk Prettig bloot
 
  Home
  Wie zijn wij
  Wat doen wij
  Lid worden
  Actualiteiten
  Publicaties
  Links
  Contact
  Contact
 
 

Puur Natuur is een naturistische zwemvereniging

  Het bijzondere van naturisme is, dat het heel gewoon is. Naturisme werd jaren geleden ten onrechte gezien als iets onbetamelijks. Tegenwoordig heeft het naturisme een belangrijke plaats veroverd in de harten van velen.
Naaktheid wordt door mensen die daar open voor staan ervaren als een bevrijdende, puur positieve bijdrage aan de kwaliteit van ons bestaan.
Het zwemmen in je blootje is dus heel natuurlijk en het zwembad Rozengaarde is tevens een gezellig ontmoetingspunt voor gelijkgestemden.

Vereniging Puur Natuur

Op 7 november 1979 is in Doetinchem de naturistische zwem- en sportvereniging "Puur Natuur" opgericht.
Het doel van onze vereniging is het bevorderen van naturistische zwem- en sportmogelijkheden in Doetinchem en omstreken.
"Puur Natuur" huurt het gehele jaar, uitgezonderd de zomervakantie, een gedeelte van het zwembad Rozengaarde te Doetinchem.
"Puur Natuur" is aangesloten bij de landelijke overkoepeling van naturistenverenigingen: De Naturisten Federatie Nederland, de NFN.

De vereniging Puur Natuur heeft besloten het Protocol ongewenst gedrag van de INF/NFN te volgen.
Daarmee is het Keurmerk "Prettig bloot" verkregen.

Hier kunt u onze statuten lezen
(gewijzigd 2011).downloaden

Bestuur

Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene ledenvergadering (ALV). Ieder lid is daar stemgerechtigd. De leden bepalen het beleid en stellen de begroting en de contributie vast. De leden kiezen hun bestuur, bestaande uit 5 leden.
Het gekozen bestuur bestaat uit

  • Joke, voorzitter
  • Theo, secretaris
  • Jan, penningmeester
  • Jos, lid
  • Riet, lid

Het bestuur is beleidsuitvoerend, zorgt voor de zwem-, sport- en recreatie-faciliteiten, voert de administratie, beheert de financiële middelen en behartigt de belangen van de vereniging.

De Algemene Ledenvergadering heeft op 2 april 2006 de beleidsnota van het bestuur 'Met vrije slagen' vastgesteld en baseert haar handelen op dit stuk.

Nota 'Met vrije slagen' dowloaden

Evenementencommissie

De commissie bestaat uit een aantal actieve leden en bedenkt en voert diverse activiteiten voor de leden van de vereniging uit. Het bestuur stelt deze commissie in. Deze commissie kan nog enthousiaste leden gebruiken.

Lees meer over de activiteiten in de rubriek "Wat doen wij" >>>

 

 

 


Keurmerk prettig bloot