Puur Natuur Achterhoek

Puur Natuur vind je ook in Doetinchem

NFN Keurmerk Prettig bloot
 
  Home
  Wie zijn wij
  Wat doen wij
  Lid worden
  Nieuws en archief
  Publicaties
  Links
  Contact
   
 

(Gepubliceerd in het blad "Naturisme" 2002/1 van februari 2002)

Mond-tot-mond reclame werkt vaak heel goed, als je eens nagaat, dat het ontstaan en de groei van de zwemvereniging Puur Natuur Doetinchem alleen hieraan te danken zijn. Een paar vrienden besloot in 1979 een doorbraak in de nuchtere Achterhoek te maken. Zij kwamen op het idee een naturistische zwemvereniging in Doetinchem te beginnen. De gemeente verleende zonder problemen toestemming om in haar tweede zwembad, dat bij een middelbare school gevestigd was, de activiteiten te beginnen. Het liep bijna meteen storm, ondanks dat mond-tot-mond reclame normaal gesproken efficiënt werkt, maar niet altijd snel. Binnen tien jaar waren er al tweehonderd mensen als lid ingeschreven. Of dat met de entourage van de school te maken heeft is niet meer te achterhalen, maar al gauw behoorden veel leraren tot de leden. Vooral mensen met kinderen schreven zich in en de activiteiten, ook buiten de muren van het bad, groeiden gestaag. In de bovenliggende sportzaal hebben de leden volleybal gespeeld en wandelingen met etentjes werden meerdere malen per jaar georganiseerd. Gezelligheid stond altijd voorop, wat blijkt uit de grote deelname aan deze activiteiten. Toppunt was het traditionele bezoek van Sinterklaas, die naturisme een warm hart toe droeg. Hij wist als geen ander, ondanks de afstand met Spanje, de kinderen op hun, soms ondeugende gedrag aan te spreken.
Verandering

Helaas had de gemeente Doetinchem andere plannen voor dit intieme zwembad. Haar plaats was nodig voor het uitbreiden van de school. Het onderhoud van het bad is achteruit gehold en het bad is dichtgegaan.
De noodgedwongen verhuizing van Puur Natuur naar het andere Doetinchemse zwembad vormde een keerpunt in de deelname. Velen vonden de oergezelligheid van vroegere tijden niet meer in het andere zwembad en haakten af. Ook de vervroegde openingstijd op zondag en het feit dat het wedstrijdbad niet ter beschikking van de vereniging stond, werd niet met gejuich ontvangen.

Toekomst

Na een paar jaar, waarin Puur Natuur aan verlies van leden heeft geleden, kan een herstel in het ledenbestand geconstateerd worden. Het wedstrijdbad werd sinds kort op zondag in gebruik genomen. Jonge mensen, vaak met kinderen, komen er weer bij, zodat de gemiddelde leeftijd, die relatief hoog was, behoorlijk zakt. De gezelligheid van spelende kinderen, terwijl ouderen aan het koffiedrinken zijn, is weer waar te nemen. Dezelfde lage contributie van dertien jaar geleden wordt nog steeds gehanteerd, wat als een groot voordeel is te zien. Puur Natuur ziet alsnog goede tijden tegemoet. Nieuwe leden zijn nog steeds, zoals voorheen, van harte welkom.